Uzsākta dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam Tāšu ezers

2018. gada jūnijā SIA “Enviroprojekts” noslēdza līgumu ar Grobiņas novada domi par dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas liegumam “Tāšu ezers”. Plāna izstrāde paredzēta 18 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

Putniem nozīmīgā vieta. Sekls un stipri aizaudzis ezers ar zemiem un lēzeniem krastiem. Ap ezeru ir slapjas un krūmainas pļavas. Pavasara migrācijas laikā ezerā pulcējas ziemeļu gulbji un zosis. Ezerā ligzdo melnais zīriņš, lielais dumpis, meža zoss, Seivi ķauķis.