Uzsākta būvprojekta izstrāde Kokneses baznīcas apkaimē

SIA “Enviroprojekts” 2018. gada jūnijā noslēdza līgumu ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru” par “Būvprojekta izstrādi ar autoruzraudzību objektam “Pļaviņu HES ūdenskrātuves krasta nostiprinājumu atjaunošana Kokneses baznīcas apkaimē, Koknesē”. Darbu izpildes laiks līdz 2018. gada decembrim.