Mēnesis: 2024. gada februāris

PAZIŅOJUMS par paredzētās darbības “Kūdras ieguve īpašuma “Pleces purvs” daļā “Pleces purvs papildizpēte” Aizputes pagastā Dienvidkurzemes novadā” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts 08.02.2024. laikrakstā “Kurzemes Vārds” Nr.23(9607). Ierosinātājs: AS „Latvijas valsts meži”; reģistrācijas numurs 40003466281, adrese Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004; www.lvm.lv. 2023. gada 4. jūlijā Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu Nr.5-02-1/7/2023 par ietekmes uz vidi