Mēnesis: 2024. gada janvāris

PAZIŅOJUMS par kūdras ieguves kūdras atradnē “Garais purvs” un pievedceļa “Garā kūdras purva ceļš” izbūves ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

2024. gada 29. janvārī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma paredzētajai darbībai “Kūdras ieguve kūdras atradnē “Garais purvs” un pievedceļa “Garā kūdras purva ceļš” izbūve Bebru pagastā, Aizkraukles novadā” aktuālā

Informācija par konsultatīvo darba grupu sanāksmēm par vēja elektrostaciju parku “Valmiera – Valka” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošanai Valmieras un Valkas novadā

Informācija par konsultatīvo darba grupu sanāksmēm par vēja elektrostaciju parku “Valmiera – Valka” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošanai Valmieras un Valkas novadā pieejama saitē: https://vejaparki.lv/lv/jaunumi/darba-grupa-ainava-un-kulturvesture-valmiera-valka-ves-notiks-7-februari-valka-seminara-iela-9