Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna 2023.-2035.gadam sabiedriskā apspriešana

No 2023.gada 9.janvāra līdz 8.februārim norisinās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna 2023.-2035.gadam sabiedriskā apspriešana.

Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 2023. gada:

  • 30. janvārī plkst. 17.00 Gulbenes novada pašvaldības ēka 3.st. zālē, Gulbenē, Ābeļu iela 2;
  • 31. janvārī plkst. 17.00 Degumnieku tautas nama telpās, Madonas novada Degumniekos, Skolas iela 4;
  • 1. februārī
    • plkst. 10.00 Varakļānu kultūras namā, Varakļānu novada Varakļānos, 1.maija laukums 4;
    • plkst. 14.00 Bērzpils saieta namā, Balvu novada Bērzpilī, Dārza ielā 25a;
    • plkst. 17.00 Gaigalavas kultūras namā Rēzeknes novada Gaigalavā, Rēzeknes iela 2.

Ar sagatavoto plānu iespējams iepazīties drukātā veidā sabiedriskās apspriešanas sanāksmju vietās, iepriekš norādītajos datumos un vietās, kā arī elektroniski ŠEIT.

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par plānu aicinām sanāksmēs vai rakstiski līdz 2023.gada 8.februārim, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA “Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, vai info@enviro.lvlubans@enviro.lv ).