Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes konsultatīvās grupas pēdējā sanāksme

Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes KG pēdējā sanāksme notiks 2023. gada 6. janvārī Ķemeru Nacionālā parka dabas centrā, Meža mājā, Ķemeros, Jūrmalā no plkst. 10.00.

Sanāksme plānota divās daļās:

1.daļa Konsultatīvās grupas pēdējā sanāksme

2.daļa Paplašinātā sanāksme, kurā piedalīsies Konsultatīvās grupas locekļi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji

Konsultatīvās grupas sanāksmē informēsim par sabiedriskajā apspriešanā saņemtajiem un plānā iekļautajiem priekšlikumiem, kā arī par pašvaldību atzinumiem. Pēc Konsultatīvās grupas sanāksmes sekojošajā paplašinātajā sanāksmē kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem apspriedīsim jautājumus, par kuriem pašvaldību atzinumos bija izteikti būtiski iebildumi: 1) par piedāvātajām izmaiņām ĶNP funkcionālajam zonējumam; 2) par medību nosacījumiem ĶNP teritorijā.

Ar pēdējo ĶNP DA plāna redakciju (tajā skaitā pārskatu par ĶNP dabas aizsardzības plāna saskaņošanu ar pašvaldībām) iespējams iepazīties ŠEIT

Dabas aizsardzības plāna izstrādi Ķemeru Nacionālajam parkam no 2020. gada jūlija veic SIA “Enviroprojekts”. Dabas aizsardzības plāna izstrādes pasūtītājs ir Dabas aizsardzības pārvalde. Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta Dabas skaitīšanas, jeb projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts atbalstu.