Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 3. sanāksme

Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 3. sanāksme norisināsies 29. martā plkst. 10.00  Ķemeros, Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) informācijas centrā “Meža māja”.

Uzraudzības grupas sanāksmē plāna izstrādātāji iepazīstinās ar dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā nodefinētajiem ierosinājumiem ĶNP funkcionālo zonu izmaiņām, kā arī robežu izmaiņām un ar šīm izmaiņām saistītajiem priekšlikumiem pašvaldību teritoriju plānojumos.   

Ar ierosinājumiem var iepazīties šeit: https://ekos.enviro.lv:777/index.php/s/n2nwoHE7dpQrK56

Sanāksmē būs iespējams piedalīties attālināti ZOOM platformā. Rreģistrācijas saite: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0oduChrzsqHt0cK7_-3MDXvG-yh3ljD4gP

Pēc sanāksmes desmit dienu laikā, tiks sagatavots un būs publiski pieejams sanāksmes protokols.

Dabas aizsardzības plāna izstrādi Ķemeru Nacionālajam parkam no 2020. gada jūlija veic SIA “Enviroprojekts”. Dabas aizsardzības plāna izstrādes pasūtītājs ir Dabas aizsardzības pārvalde. Dabas plāna izstrāde tiek veikta Dabas skaitīšanas, jeb projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts atbalstu.

P.S.

Informējam, ka ĶNP informācijas centrā “Meža māja” interneta sakaros mēdz būt traucējumi, lūdzam to ņemt vērā, piedaloties sanāksmē.