Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma “Smilts-grants un smilts atradnes “Praviņas” iecirkņa “Rudeņi”” iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

PAZIŅOJUMS

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums “Smilts-grants un smilts atradnes “Praviņas” iecirkņa “Rudeņi”” 2019.gada 7.jūnijā iesniegts atzinuma sniegšanai Vides pārraudzības valsts birojā.

Paredzētā darbība: smilts, smilts-grants ieguve virs un zem pazemes ūdens līmeņa, to mākslīgi nepazeminot, aptuveni 12,4 ha platībā. Plānotais derīgā materiāla izstrādes apjoms – līdz 60 000 m3/gadā.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “SCHWENK Latvija” (iepriekšējais nosaukums SIA “CEMEX”), reģistrācijas numurs 40003386821, Lielirbes 17A-28, Rīga, LV-1046., tālr. 26733279, e-pasts: ivars.celins@schwenk.lv

Ziņojums izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 22.augustā izsniegto ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr.5-03/5, lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību – 30.01.2018., Nr. 9.5.-05/222

Ziņojumu sagatavoja: SIA „Enviroprojekts”, Mazā Nometņu iela 31, LV-1002, tālr. 29262049, liga@enviro.lv.

 

Ar sagatavoto ziņojumu  un pielikumiem var iepazīties šeit:

Rudeņi_IVN_ziņojums

Rudeņi_IVN_Pielikumi