Uzsākta sabiedriskā apspriešana ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.259 (03.10.2016.) uzsākts “Rēzeknes dienvidu apvedceļa būvniecībai– autoceļa A15 Rēzeknes apvedceļš savienojums ar A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)” ietekmes uz vidi novērtējums.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.:67028169, reģ. Nr. 40003344207)

Ziņojuma izstrādātājs: Projektēšanas konsultatīvā firma AS „Ceļuprojekts” un vides konsultāciju birojs SIA „Enviroprojekts”.

Tiek izskatītas divas trases pamatalternatīvas ar iespējamām modifikācijām un papildu alternatīvu sākotnējās sabiedriskās apspriešanas rezultātā. Jaunbūvējamā autoceļa posma garums atkarībā no alternatīvas ir 10-15 km pa Rēzeknes novada Griškānu pagastu, krustojumā ar Daugavpils šoseju skarot Ozolaines pagastu.

Ar ietekmes uz vidi novērtējumu var iepazīties:

  • Griškānu pagasta pārvaldē: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4641, un

no š.g. 5. marta  līdz 5. aprīlim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību un tās ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lve-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

Ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana notiks šā gada 15. martā plkst. 16.00 Griškānu pagasta pārvaldē.