Dabas aizsardzības plānu izstrāde dabas liegumam Vidzemes akmeņainā jūrmala un Dūņezers

SIA “Enviroprojekts” sadarbībā ar SIA “Reģionālie projekti” ir uzsākuši dabas aizsardzības plānu izstrādi dabas liegumam Vidzemes akmeņainā jūrmala un Dūņezers. Darbu pasūtītājs Dabas aizsardzības pārvalde. Līguma izpildes termiņš līdz 2019. gada decembrim.