PAZIŅOJUMS par vēja elektrostaciju būvniecības projekta EN12 ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Publicēts 01.12.2023. laikrakstā “Kurzemnieks” Nr.93(11928), “Kurzemes Vārds” Nr.231(9566)un “Ventas Balss” Nr.139.

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr. 5-02-1/26/2023 (29.09.2023.) ir uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) plānotajai vēja elektrostaciju (VES) būvniecībai, projekts EN12  un ar to saistītās infrastruktūras izbūvei Dienvidkurzemes, Ventspils un Kuldīgas novados.

Vēja parkā plānots uzstādīt līdz 46 VES, kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 7.2 MW. Uzstādāmo VES modelis un tā tehniskie raksturlielumi nav noteikti. VES sākotnējais novietojums un skaits var tikt precizēts IVN procesa gaitā. Vēja parka infrastruktūras tehniskie risinājumi un saražotās elektroenerģijas akumulēšana tiks precizēta IVN procesā. Saražotā elektroenerģija tiks nodota pārvades tīklā, izmantojot esošo augstsprieguma elektropārvades kabeļu līniju. Pieslēguma nodrošināšanai tiks izbūvētas jaunas apakšstacijas, kuru novietojums tiks izvērtēts IVN ziņojuma izstrādes procesā. IVN ziņojuma izstrādes laikā tiks detalizēti vērtētas arī elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmu tehnoloģijas un to alternatīvas.

Paredzētās darbības ierosinātājs SIA “ENERCOM”, reģistrācijas numurs 40003960230, juridiskā adrese: juridiskā adrese: Mārupes novads, Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119, LV-2167, e-pasts: info@enviro.lv .

Plānoto maksimālo vēja parku paredzēts izvietot šajās zemes vienībās:

Nr.Zemes īpašuma kadastra numurs
1.98500020115
2.98500020008
3.98500030109
4.98500030071
5.98500030071
6.98500030074
7.62420100023
8.62500060084
9.64860040073
10.64860070054
11.64860060060
12.64860030139
13.64860030087
14.64860020107
15.64860020064
16.64860020064
17.64860030053
18.64860030105
19.64860060049
20.64860060006
21.64860070026
22.64860070026
23.64860070031
24.64860070105
25.64860070104
26.64860070041
27.64860070016
28.62500060135
29.62500060042
30.64860120015
31.64860120032
32.64720020014
33.62920030100
34.62920030100
35.64720020018
36.64720020065
37.64720050091
38.64720050091
39.64720050129
40.64720050138
41.64860090289
42.64860090124
43.64860090081
44.64860090052
45.64860090029
46.64860090030

Ar paredzētās darbības iesniegumu var iepazīties internetā šeit, Dienvidkurzemes novada, Ventspils novada un Kuldīgas novada tīmekļvietnēs, un darba laikā Dienvidkurzemes novada pašvaldībā Grobiņā, Lielajā ielā 76, Kuldīgas novada pašvaldībā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, un Ventspils novada pašvaldībā Ventspilī, Skolas ielā 4, no 2023. gada 1. līdz 31. decembrim, un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv).

11.-15. decembrī šeit būs pieejama videoprezentācija un iespēja rakstīt jautājumus uz e-pastu info@enviro.lv un saņemt atbildes vienas darbdienas laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 12. decembrī plkst. 17:00 saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” noteikto: attālināti tiešsaistes videokonferencē. Pieejas instrukcija tiks publicēta šeit , pēc pieprasījuma e-pastā info@enviro.lv saiti varēs saņemt arī e-pastā.

Kontakttālrunis: 29 277 744