PAZIŅOJUMS par VES parka ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu

Publicēts laikrakstā “Ventas Balss” 06.07.2023. Nr.75(9151)

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.5-02/36 (22.12.2021.) notiek ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) plānotam vēja elektrostaciju parkam Ventspils novada Užavas, Vārves un Ziru pagastā.

Provizoriskais sākotnējais maksimālais vērtētais VES skaits – līdz 96, no kurām daļa IVN rezultātā izrādījusies nepieļaujamu ietekmju dēļ neīstenojamas un turpmāk tiek apspriestas līdz 57 VES. Divas iespējamās VES izvietojuma un skaita kombinācijas IVN gaitā piedāvātas kā alternatīvas.

Katras VES maksimālā jauda – līdz 8 MW, augstums – līdz 270 m, rotora diametrs – līdz 180 m. VES parka kopējā maksimālā jauda – līdz 469,8 MW.

Paredzētās darbības ierosinātāja ir SIA “Envirsus”, reģistrācijas Nr.40203187175, adrese “Smēdes”, Pope, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614.

IVN izstrādātāja ir SIA “Enviroprojekts”, reģistrācijas Nr. 40003683283, adrese Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, kontakti: 292 777 44, valdis@felsbergs.lv.

Ar ietekmes uz vidi novērtējumu var iepazīties šeit (kā arī ventspilsnovads.lv) no 2023. gada 6. jūlija līdz 6. augustam un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv).

24.-28. jūlijā šeit būs pieejama videoprezentācija un iespēja rakstīt jautājumus uz e-pastu valdis@felsbergs.lv un saņemt atbildes vienas darbdienas laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 26. jūlijā plkst. 17:00 saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” noteikto: attālināti tiešsaistes videokonferencē. Pieejas saite un instrukcija publicēta šeit; pret pieprasījumu e-pastā valdis@felsbergs.lv saiti varēs saņemt arī e-pastā.