PAZIŅOJUMS par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam 2.redakcijas, attīstības programmas 2023.-2029. gadam 2.redakcijas un to stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakcijas publisko apspriešanu

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 25. maija lēmumu Nr. 5/1 un Jelgavas novada domes 2023. gada 1. jūnija lēmumu Nr. 23 publiskai apspriešanai tiek nodota Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam (turpmāk – Stratēģija) 2.redakcija, attīstības programmas 2023.-2029. gadam (turpmāk – Programma) 2.redakcija, kā arī abu plānošanas dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakcija.

Plānošanas dokumentu izstrādātāji: Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada pašvaldības sadarbībā ar personu apvienību SIA “AC Konsultācijas” (adrese: Dzirnavu iela 57A, 2.stāvs – Regus, Rīga, LV-1010, tālr.: 29338115, e-pasts: info@ack.lv, tīmekļvietnes adrese: www.ack.lv) un SIA “Konsorts” (adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV 1004, tālr.: 67216793, e-pasts: office@konsorts.lv, tīmekļvietnes adrese: www.konsorts.lv).

Vides pārskata izstrādātāja: SIA “Enviroprojekts” (adrese: Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002; tālr.: 29262684, e-pasts: info@enviro.lv; tīmekļvietnes adrese: www.enviro.lv)

Publiskās apspriešanas laika posms: no 2023. gada 12. jūnija līdz 17. jūlijam (ieskaitot).

Publiskās apspriešanas sanāksme: 2023. gada 5. jūlijā plkst. 18:00 tiešsaistē (attālināti) ZOOM platformā (saite: https://zoom.us/j/96777145587?pwd=ZGhTQm5CUGN2Wmw4Z21Vd1hUNEt4QT09,  pieslēgšanās identifikācijas numurs: 967 7714 5587, parole: 947765).

Stratēģijas un Programmas 2. redakcija un Vides pārskata 1. redakcija pieejama tīmekļvietnēs:

Ar dokumentiem klātienē var iepazīties šādās pašvaldību iestādēs to darba laikā:

  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielā ielā 11, Jelgavā (1.stāvā);
  • Jelgavas Pilsētas bibliotēkā, Akadēmijas ielā 26, Jelgavā (1.stāvā);
  • Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un pakalpojumu centros (saraksts pielikumā).

Priekšlikumus līdz 2023. gada 17. jūlijam (ieskaitot) aicinām iesniegt, aizpildot priekšlikumu veidlapu.

Priekšlikumu iesniegšana:

  • nosūtot aizpildītu priekšlikumu veidlapu uz e-pastiem attistiba@jelgava.lv un attistiba@jelgavasnovads.lv;
  • elektroniski, izmantojot ģeotelpiskās informācijas portālu www.geolatvija.lv;
  • iesniedzot izdrukātā veidā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielā ielā 11, Jelgavā (1.stāvā), Jelgavas Pilsētas bibliotēkā, Akadēmijas ielā 26, Jelgavā (1.stāvā) un Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un pakalpojumu centros.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgās amatpersonas:

  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departamenta vadītāja Gunita Osīte, 63005569, e-pasts: gunita.osite@jelgava.lv;
  • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte, 63022231, e-pasts: liga.lonerte@jelgavasnovads.lv.

Aicinām ikvienu iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada jauno attīstības plānošanas dokumentu 2. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskajā apspriešanā