Paziņojums par dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksmi Ķemeru Nacionālajam parkam

2022. gada 6. septembrī plkst. 17.00 Lapmežciema tautas namā (Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Tukuma nov., LV-3118) un 2022. gada 7. septembrī plkst. 17.00 Kauguru kultūras namā (Raiņa iela 110, Jūrmala, Kauguri, LV -2016) notiks īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, Natura 2000, Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana.

No 2022.gada 17.augusta ar plānu iespējams iepazīties elektroniski ieej.lv/knpapspriede un ar tā drukātu versiju un saistītajiem dokumentiem interesentiem individuāli būs iespējams iepazīties pirms sabiedriskās apspriešanas sākuma no plkst. 15.00 Kauguru kultūras namā un Lapmežciema tautas namā attiecīgajos datumos.

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par plānu aicinām sanāksmē vai rakstiski līdz 21. septembrim, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA “Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, vai kemeri@enviro.lv vai info@enviro.lv).

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 jeb dabas skaitīšanas ietvaros. Plānu 2023. – 2035. gada periodam Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, www.enviro.lv)

Aicināti visi interesenti!

SIA “Enviroprojekts”