Ķemeru Nacionālā parka iedzīvotāju un apmeklētāju aptauja | 2022

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšanas procesā iedzīvotāju un apmeklētāju viedoklis ir ļoti svarīgs un šī ir iespēja jūsu redzējuma nodošanai par attīstību Ķemeru Nacionālajā parkā. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti ilgtspējīgai resursu pārvaldībai Ķemeru Nacionālajā parkā, vietējo iedzīvotāju un atpūtnieku interešu salāgošanai ar dabas aizsardzības, tūrisma un saimnieciskajām interesēm. Iegūtie dati palīdzēs plānot ilgtspējīgu attīstību, atbilstošu infrastruktūru, kā arī mazināt cilvēku ietekmi uz dabas, kultūras vai ainavas vērtībām. Aptauja ir daļa no plašāka pētījuma, kas vienlaicīgi norisinās lielākajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā. Dati tiks izmantoti arī konkrētu rīcību ieviešanai šobrīd izstrādē esošajā Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plānā.

Iedzīvotāju aptauja

Aptauja paredzēta tiem, kuri dzīvo vai kuriem pieder īpašums Ķemeru Nacionālajā parkā vai tā robežas tiešā tuvumā. Lūgums aizpildīt vienam pārstāvim no mājsaimniecības. Ja kopā vienā mājsaimniecībā dzīvo vairākas paaudzes – tad aizpildīt drīkst viens pārstāvis no katras paaudzes (taču ne jaunāki par 15 gadiem).

Apmeklētāju aptauja

Aptauja paredzēta gan tūristiem, gan Ķemeru Nacionālā parka tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem, kuri izmanto teritoriju izziņas un atpūtas nolūkiem.

Šo pētījumu īsteno Vidzemes Augstskolas HESPI institūts sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

Jūsu piedalīšanās aptaujā ir brīvprātīga un anonīma. Aptaujā sniegtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā un iegūtie dati netiks nodoti trešajām pusēm.