Mēnesis: 2018. gada oktobris

Sabiedriskā apspriede “Viesītes ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” ietvaros

Projekta “Viesītes ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” ietvaros sagatavots apskats “Viesītes ezera esošā vides stāvokļa raksturojums, ekspluatācijas kārtība, attīstība un aizsardzība” un “Viesītes ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi”. Sagatavoto dokumentu sabiedriskā apspriešana notiks 2018.gada 9.novembrī pl.11:00, Viesītes