Tiešsaistes videokonferences nosaukums:Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana Derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguvei atradnē “Gramzda II” nekustamajos īpašumos “Meža Bites” un “Rieksti” Gramzdas pagastā, Dienvidkurzemes novadā

Norises laiks: 2022. gada 20. jūnijā plkst. 10:00-11:00 .
Pieejas saite: https://us06web.zoom.us/j/84044508606?pwd=SlRGUmFxbFlISE50Z0ltbTFKM25rQT09
Zoom Meeting ID: 840 4450 8606
Passcode: 396548