Tiešsaistes videokonferences nosaukums: Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana smilts ieguvei nekustamajos īpašumos “Ūdenskrātuve “Asni”” un “Ādažu novada meži” Ādažu pagastā

Norises laiks: 2022. gada 30. martā plkst. 10:00-11:00 .
Pieejas saite: https://us06web.zoom.us/j/89500519552?pwd=Tld3bndXQVhSaXgxNHBTdTZ3OURCZz09
Zoom Meeting ID: 895 0051 9552
Passcode: 577804