Tiešsaistes videokonferences nosaukums: Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu

Norises laiks: 2022. gada 20. aprīlī plkst. 17:00-20:00 .
Pieejas saite: https://us06web.zoom.us/j/83201479357?pwd=QlpEWnZjMUNBUklWOGpRWng2QjNldz09