Par mums

SIA “Enviroprojekts” ir dibināts 2004. gadā un nodarbojas ar dažādu attīstības projektu realizāciju. Galvenie darbības virzieni:

  • Būvprojektēšana, autoruzraudzība;
  • Energoefektivitātes risinājumu izstrāde;
  • Ietekmes uz vidi novērtējumu izstrāde;
  • Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu izstrāde;
  • Piesārņotu vietu sanācijas darbu plānošana un izpilde;
  • Finansējuma piesaiste un projektu vadība;
  • Attīstības programmu, plānu, tehniski-ekonomisko pamatojumu izstrāde;
  • Iepirkumu dokumentācijas izstrāde, konsultācijas par publisko iepirkumu, t.sk. par zaļo publisko iepirkumu;
  • Juridiskie pakalpojumi.

 

SIA “Enviroprojekts” darbojas dažādu jomu eksperti, ar ilggadīju pieredzi projektu realizācijā.

Mūsu partneri ir: