Piesārņojuma izpēte un vides monitorings

SIA “Enviroprojekts” ie vairāk nekā 10. gadu pieredze projektu realizēšanā, kas ietver piesārņojuma apjoma noteikšanu, izplatību u.c. Papildus nodrošinām:

  • Hidroģeoloģisko, ģeoekoloģisko, ģeotehnisko, ģeoloģisko izpēti;
  • Piesārņojuma modelēšanu;
  • Sanāciju;
  • Atkritumu apjoma noteikšanu;
  • Vides monitoringu;
  • u.c.
 Grunts un gruntsūdeņu piesārņojuma izpēte Rīgā, Mūkusalas ielā b/n teritorijā 

Sanācijas darbi un piesārņojuma izpēte Rūpniecības ielā 1, Ventspilī