SIA “Enviroprojekts” izstrādājis Gulbenes pilsētas Dzirnavu dīķim un Krustalīces upes posmiem teritorijas attīrīšanas alternatīvas

2021.gada februārī tika parakstīts līgums Nr. GND/9.18/21/136 “Ģeoekoloģiskās izpētes darbi, virszemes ūdeņu gultnes nogulumu novērtējums un teritorijas attīrīšanas alternatīvas izvēle Gulbenes pilsētas Dzirnavu dīķim un Krustalīces upes posmiem” starp SIA “Enviroprojekts” un Gulbenes novada pašvaldību,