Autors: enviroprojekts

Paziņojums par paredzētās darbības “Smilts-grants un smilts ieguve atradnes “Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novada Degoles pagastā nekustamajā īpašumā “Rudeņi”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzēto darbību plānots īstenot atradnes „Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novada Degoles pagasta nekustamajā īpašumā „Rudeņi” (kadastra Nr. 9046 003 0101). Ierosinātājs: SCHWENK Latvija (iepriekšējais nosaukums CEMEX SIA), reģistrācijas numurs 40003386821, Lielirbes 17A-28, Rīga, LV-1046. Ziņojums

Paziņojums par paredzētās darbības „Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: „Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā”. Paredzēto darbību plānots īstenot Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā (kadastra Nr. 09000070385, kadastra apzīmējums 09000070333), SIA “Fortum Latvia” teritorijā. Ierosinātājs: SIA “Fortum Latvia”, reģistrācijas Nr. 40103854352.

Turpinās darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes dabas liegumam “Vidzemes akmeņainā jūrmala” Salacgrīvas novadā 

30. janvārī, plkst. 14:00 Salacgrīvā, Rīgas ielā 10a, Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas biroja telpās notiks dabas aizsardzības plāna dabas liegumam “Vidzemes akmeņainā jūrmala” uzraudzības grupas sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā apkopoto