Diena: 17. maijs, 2023

Informācija par dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna projektu pēc sabiedriskajām apspriedēm

Dabas aizsardzības pārvalde ir sagatavojusi skaidrojošu materiālu īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, Natura 2000 teritorijas, dabas lieguma “Lubāna mitrājs” (turpmāk – dabas liegums) zemes īpašniekiem, apsaimniekotājiem  un apkārtnes iedzīvotājiem par dabas lieguma dabas aizsardzības plāna 2023.-2035.