Mēnesis: 2023. gada janvāris

Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna 2023.-2035.gadam sabiedriskā apspriešana

No 2023.gada 9.janvāra līdz 8.februārim norisinās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna 2023.-2035.gadam sabiedriskā apspriešana. Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 2023. gada: 30. janvārī plkst. 17.00