Diena: 2022. g. 3. februāris

PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu ātrgaitas autoceļa būvniecībai maršruta E67 posmā “Vangaži – Skulte”

Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 12. decembra lēmumu Nr.5-02/20 ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra ātrgaitas autoceļa būvniecībai maršruta E67 posmā “Vangaži – Skulte”. Paredzētās darbības ierosinātāja ir VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC), reģ.Nr.40003344207,