Diena: 22. janvāris, 2019

Turpinās darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes dabas liegumam “Vidzemes akmeņainā jūrmala” Salacgrīvas novadā 

30. janvārī, plkst. 14:00 Salacgrīvā, Rīgas ielā 10a, Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas biroja telpās notiks dabas aizsardzības plāna dabas liegumam “Vidzemes akmeņainā jūrmala” uzraudzības grupas sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā apkopoto