Tiešsaistes videokonferences nosaukums: Ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana smilts ieguvei nekustamajos īpašumos “Ūdenskrātuve “Asni”” un “Ādažu novada meži” Ādažu pagastā

Norises laiks: 2023. gada 16. martā plkst. 10:00-11:00 .
Pieejas saite: https://us06web.zoom.us/j/83236658619?pwd=b3QrL1RCNzAxT3FneE1NS01wb0VyUT09
Zoom Meeting ID: 832 3665 8619
Passcode: 186048