PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi novērtējuma smilts ieguvei nekustamajos īpašumos “Ūdenskrātuve “Asni”” un “Ādažu novada meži” Ādažu pagastā ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

2023. gada 7. septembrī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegta ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma paredzētai darbībai “Smilts ieguve nekustamajos īpašumos “Ūdenskrātuve “Asni”” un “Ādažu novada meži” Ādažu pagastā” aktuālā redakcija. Ar Vides pārraudzības

Jauns pakalpojums atjaunojamās enerģijas attīstītājiem pirms lēmuma pieņemšanas par AS “Latvijas valsts meži” izsoļu teritorijām.

SIA Enviroprojekts (www.enviro.lv) piedāvā: Vēju un saules elektrostaciju potenciālo teritoriju sākotnējais (3 nedēļas/21 diena) risku novērtējums. Esam izstrādājuši jaunu digitālu pakalpojumu, lai nodrošinātu pārskatu par iespējamiem ierobežojumiem, kas jāņem vērā vēju un saules elektrostaciju projektu