Paziņojums par paredzētās darbības „Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: „Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā”. Paredzēto darbību plānots īstenot Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā (kadastra Nr. 09000070385, kadastra apzīmējums 09000070333), SIA “Fortum Latvia” teritorijā. Ierosinātājs: SIA “Fortum Latvia”, reģistrācijas Nr. 40103854352.

Turpinās darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes dabas liegumam “Vidzemes akmeņainā jūrmala” Salacgrīvas novadā 

30. janvārī, plkst. 14:00 Salacgrīvā, Rīgas ielā 10a, Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas biroja telpās notiks dabas aizsardzības plāna dabas liegumam “Vidzemes akmeņainā jūrmala” uzraudzības grupas sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā apkopoto